חבל תליה לכביסה באמבט דגם 8078 כרום

 154.20  131.07 AXN80780