תריס BOX NOVA 1400X600 זכוכית לבן

 3,724.53  3,165.85 KBE00085