לקוח יקר.

ברוך הבא לאתר האינטרנט של “יעד פירזול”.

שירות לקוחות הוא הדבר החשוב ביותר אצלנו , לפני הכל חשוב לנו שתהיה מרוצה.

עם זאת , ישנם כללים ונוהגים המוכתבים לנו על ידי יבואנים ויצרנים. לכן , קרא תקנון זה בקפידה יתרה. ביצוע הזמנה באתר מהווה כהסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בו.

בעת הרישום לאתר יש ביכולתך לאפשר או לבטל שליחת דואר פירסומי אשר נשלח אליך מדי פעם על מנת לעדכן במבצעים, מוצרים חדשים.

1. כללי:

1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3 משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה, לרבות הזמנה ו/או הרשמה לקניה.

1.4 רשאי לרכוש כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

1.5 לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

1.6 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.7 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

2.1 המוצרים המוצעים במסגרת פעילות האתר הנם מאת מיטב היצרנים בארץ ובעולם. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות רגילות.

2.2 אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי. עם זאת, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי מסיבות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי. הספק במקרה זה יעשה כמיטב יכולתו לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעת הספק יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ואנו נימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

2.3 מכירות רגילות

2.3.1 ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק ומחירו של המוצר.

2.3.2 המחירים המוצעים באתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

2.3.3 בכדי לרכוש מוצר במכירה רגילה, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישומך לאתר, תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל לרכוש. למען הסר ספק, הרשמה לרכישה רגילה הינה קנייה מיידית של המוצר- כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי.

2.3.4 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. “יעד פירזול” תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. “יעד פירזול” תהיה רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

2.3.5 “יעד פירזול” שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש חריגה או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו). “יעד פירזול”. לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

2.3.6 למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. ל”יעד פירזול” שמורה הזכות לבטל את המכירה עד למועד זה.

3. תהליך ההזמנה

3.1 לאחר שבקשתה להזמין, תקבל אישור על כך במייל. אישור זה אינו מחייב את “יעד פירזול” לספק את המוצרים שבקשתה להזמין, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנות נקלטו במערכת.

3.2 רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שהזמנתה.

4. הזמנה משובשת

4.1 כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שהזמנתה, צריכה בקשתך להתקבל ולהיקלט במחשבי “יעד פירזול”. באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי “יעד פירזול”.

אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו .

4.2 אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה “יעד פירזול” רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הזמנתך שבוטלה.

4.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי “יעד פירזול” להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו ל”יעד פירזול”, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

 

5. אמצעי התשלום

ישנם 2 שיטות תשלום:

1. תשלום בכרטיס אשראי דרך הטלפון.

2. כרטיסי אשראי דרך האתר הצורה מאובטחת (SSL)

שימו לב !!!

המחירים באתר הינם במזומן/תשלום 1 בכרטיס אשראי אלא אם צוין אחרת למוצר וכוללים מע”מ כחוק.

5.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

5.2 לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנתך תעובד ותטופל על ידי “יעד פירזול”, אשר ישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו על ידך. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של “יעד פירזול”  ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, “יעד פירזול” תהיה רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6. פרטיות

6.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של “יעד פירזול”.

“יעד פירזול” לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.2 “יעד פירזול” תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, “יעד פירזול” – תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

6.3 מדיניות הגנת פרטיות באתר מכר באינטרנט

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצרים ואו בהצתרפות למועדון הלקוחות נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון וכו’

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצרים, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא”ל שלך בעניין מבצעים. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.

7. עוגיות (cookies)

7.1 עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת בו מאוכסן האתר של  “יעד פירזול”.

באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

8. אספקת המוצרים

8.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

8.2 זמני האספקה להם אנו מתחייבים מצוינים בדף הקופה בזירת המכירות (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה. מובהר בזאת כי “יעד פירזול” עושה כל מאמץ בכדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.3 במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי. במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. לתשומת לבך כי לאחר הגשת הבקשה לרכישה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסננו יתאם זאת עם מחלקת ההזמנות.

8.4 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך הרישום בעת הקניה, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

8.5 המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו בכפוף למועדי האספקה המצוינים בדף המכירה. במקרים בהם יחול שיבוש באספקת המוצר יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.6 אספקת המוצרים באמצעות שליחים הינה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת היישובים בהן מתבצעת השליחות. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. במקרים אלו יתאפשר ביטול עסקה ללא דמי ביטול.

8.7 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של “יעד פירזול” (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

8.8 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר,סוג המשלוח(רשום או שליח), אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

9. מחירים ותשלומים

9.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה הרגילה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בעמוד הקופה של המוצרים.

9.2 “יעד פירזול” תהיה רשאית לשנות את מחיר המוצרים, דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

9.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ. למעט ללקוחות עסקיים, עם כניסתם ל”אזור המאובטח”

9.4 אם הזמנת מוצרים ושירותים הנקובים במטבע חוץ, יחושב שער הדולר או שער היורו (תלוי בפריט) על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתן יומי בישראל.

 

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

10.1 במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם. יש להחזיר את המוצר באריזתם המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר. “יעד פירזול” תנסה לסייע לך בכל בעיה  וניתן לפנות אליה לשרות הלקוחות. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנה , עלייך להחזיר את המוצר למחסנינו, או לחילופין, לבקש שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי משלוח בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

10.2 במקרה של ביטול הזמנה כאמור, רשאית “יעד פירזול”  לחייב אותך בדמי הביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסנינו או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסנינו. במידה ושלחנו את המוצר ללקוח והמוצר טרם הגיע ללקוח יחויב הלקוח בעלות דמי משלוח בגין החזרת המוצר.

 

10.3 במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, נימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

10.4 במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח  את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל פנייתך, נפעל כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובפרט האמור בסעיף 14ג(4). להלן ציטוט הסעיף: ” טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.

11. אחריות

11.1 לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.התמונות של המוצרים הנם להמחשה בלבד. המוצרים בזירת המכירות, אין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד “יעד פירזול”. לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

11.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, הינה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. אנו לוקחים על עצמנו את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים.

11.4 השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “יעד פירזול”  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

11.5 “יעד פירזול”  לא תהיה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

11.6 תקנות הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העסק המוכר והוא יכנס בנעליו של היצרן/יבואן.

 

12. דין ושיפוט

הדין החל על הזדמנותך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.

13. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות  “יעד פירזול”: בטלפון: 03-6835233 בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-16:30 ובאמצאות ממשק “צור קשר”, ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

כמו כן ניתן לשלוח דואר לכתובת:

יעד פירזול

רח’ קיבוץ גלויות 27

תל אביב 66078

בברכה ורכישה נעימה צוות יעד פירזול.