מגירת דופן חורים לבן F13G1

 28.61 48.26
 24.32 41.02
MCD01300-S

מגירת דופן עומק 45 גובה 150 חורים לבן

 50.58  42.99 MCD01720

מגירת דופן עומק 50 גובה 150 שתילה לבן

 54.96  46.72 MCD02500

מגרת דופן שתילה לבן F14K

 29.93 59.06
 25.44 50.20
MCD00300-S