ציר ישר בוכנה +תחתית כיוון 007

 9.22  7.84 ZDDK0010

ציר כפוף בוכנה +תחתית כיוון 007

 9.22  7.84 ZDDK0020

ציר פנימיבוכנה +תחתית כיוון007

 9.61  8.17 ZDDK0030

ציר בוכנה ישר חורים קידוח נרוסטה+תחתית

 20.58  17.49 ZDD00150

ציר בוכנה כפוף חורים קידוח נרוסטה+תחתית

 20.58  17.49 ZDD00155

ציר בוכנה פנימי חורים קידוח נרוסטה +תחתית

 20.58  17.49 ZDD00160