ציר ישר בוכנה +תחתית כיוון 007

 9.22  8.30 ZDDK0010

ציר כפוף בוכנה +תחתית כיוון 007

 9.22  8.30 ZDDK0020

ציר פנימיבוכנה +תחתית כיוון007

 9.61  8.65 ZDDK0030

ציר בוכנה ישר חורים קידוח נרוסטה+תחתית

 20.58  18.52 ZDD00150

ציר בוכנה כפוף חורים קידוח נרוסטה+תחתית

 20.58  18.52 ZDD00155

ציר בוכנה פנימי חורים קידוח נרוסטה +תחתית

 20.58  18.52 ZDD00160