חבל תליה לכביסה באמבט דגם 8078 כרום

 154.20  123.36 AXN80780