מארז20X3שקיתל-JפחCW0259י30-45

 159  135.15 DPG02590

פח רטרו עגול 3ליטר שחור

 74.90  63.67 DPD28734