חבל תליה לכביסה באמבט דגם 8078 כרום

 154.20  138.78 AXN80780