מתקן לכוסות יין בודד כרום14.01

 31.90  28.71 KKT14011